NOWE ZALECENIA ZWIĄZANE Z COVID-19

 • DEZYNFEKCJA: obowiązkowa dezynfekcja rąk przed podejściem do recepcji oraz przed wejściem na salę; każdy uczestnik zajęć proszony jest o zdezynfekowanie rury oraz sprzętu (mata, materac, kostka) po skończonych zajęciach. Środki do dezynfekcji zapewnia studio
 • DYSTANS: wszystkie rury na sali ćwiczeń oddalone są od siebie o co najmniej 1,5m; prosimy o zachowywanie dystansu również w szatni, recepcji oraz toalecie
 • BEZDOTYKOWY KONTAKT: w miarę możliwości prosimy o korzystanie z aplikacji sportowych lub samodzielną rejestrację wizyt zgodnie ze wskazówkami na recepcji, by ograniczyć kontakt (uwaga: również przy korzystaniu z aplikacji Multisport konieczne jest przedstawienie dokumentu ze zdjęciem)
 • ZAPISY: wejście na zajęcia jest możliwe tylko po wcześniejszym, potwierdzonym przez studio zapisie (mailowym lub przez formularz na stronie)
 • PRZERWY: do odwołania zajęcia zostają skrócone z 50 minut do 45 minut; pomiędzy zajęciami ustawowo 15 minut przerwy

 

REGULAMIN GRACE POLE ACADEMY

 1. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania regulaminu Grace Pole Academy.
 2. Na terenie studia mogą przebywać jedynie osoby zapisane na zajęcia. Ze względu na komfort wszystkich uczestników, osoby towarzyszące nie mogą obserwować zajęć
  1. Wyjątek stanowią rodzice lub opiekunowie osób niepełnoletnich uczestniczących w zajęciach Pole Kids – mogą oni przebywać na terenie recepcji.
 3. W zajęciach uczestniczyć mogą osoby które wypełniły formularz rejestracyjny i wniosły odpowiednią opłatę (zgodnie z cennikiem http://gracepoleacademy.pl/cennik/ lub regulaminem honorowania kart partnerskich http://gracepoleacademy.pl/regulaminy-zajecia-i-karty-partnerskie/)
  1. Każdy uczestnik przychodząc na zajęcia jest zobowiązany zgłosić się w recepcji w celu weryfikacji płatności i okazania karnetu.
  2. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w grupach nie ma możliwości uczestnictwa w zajęciach bez wcześniejszej rezerwacji miejsca, potwierdzonej przez Grace Pole Academy
 4. Kursy na terenie Grace Pole Academy prowadzone są przez wykwalifikowanych instruktorów.
  1. Uczestnicy zajęć zobowiązani są wykonywać polecenia instruktorów.
  2. Uczestnicy, którzy potrzebują dodatkowej asekuracji, zgłaszają się do instruktorów bezpośrednio na zajęciach. Na sali dostępne są również materace, z których uczestnicy mogą korzystać w dowolnym momencie.
 5. Uczestnik kursu oświadcza, że jest świadomy swojego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej; jest też świadomy możliwych skutków ubocznych treningów (m.in. siniaki, otarcia, odciski). Uczestnik kursu oświadcza, że bierze udział w zajęciach na własną odpowiedzialność. Grace Pole Academy nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje powstałe podczas treningów.

Przeciwwskazania do treningów: ciąża, zaburzenia równowagi, zwyrodnienia kręgosłupa, kontuzje (w szczególności barków, ramion, pleców).

 1. Zasady uczestnictwa w treningu:
  1. Wejście na salę treningową tylko boso lub w zmienionym obuwiu sportowym
  2. Wejście na salę możliwe jedynie po zakończeniu zajęć przez poprzednią grupę. Osoby oczekujące na zajęcia mogą przebywać na terenie szatni i recepcji
  3. Przed zajęciami na rurze należy zdjąć biżuterię: pierścionki, kolczyki, bransoletki i łańcuszki. Nie zaleca się trenowania w okularach.
  4. Przed zajęciami na rurze nie należy stosować balsamów ani olejków na skórę.
 2. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w zajęciach jedynie pod warunkiem dostarczenia pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych na uczestnictwo ich podopiecznego w zajęciach.
 3. Osoby przebywające na terenie Grace Pole Academy są zobowiązane do przestrzegania przepisów BHP i Ppoż.
 4. Na terenie Grace Pole Academy obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu, palenia papierosów oraz zażywania jakichkolwiek substancji odurzających.
 5. Podczas zajęć możliwe jest nagrywanie filmów oraz robienie zdjęć zarówno przez uczestników, jak i instruktorów oraz pracowników Grace Pole Academy. Materiały te mogą być wykorzystane przez Grace Pole Academy do celów promocyjnych, na co uczestnik wyraża zgodę. Osoby, które nie wyrażają zgody na publikację wizerunku, proszeni są o zgłaszanie tego na recepcji oraz bezpośrednio osobom fotografującym.
 6. Do szatni mogą wejść tylko osoby zapisane na zajęcia. Dla bezpieczeństwa cenne rzeczy prosimy zostawiać na recepcji. Grace Pole Academy nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione na terenie studia.
 7. Grace Pole Academy nie ubezpiecza uczestników zajęć od następstw nieszczęśliwych wypadków ani też nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki zaistniałe na terenie studia. Ewentualne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestnicy zajęć powinni wykupić we własnym zakresie.
 8. Uczestnik zajęć lub jego prawny opiekun ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone na terenie studia.
 9. Grace Pole Academy informuje, że Administratorem danych osobowych jest MR Academy Magdalena Rutkowska z siedzibą przy ul. Racjonalizacji 5 w Warszawie. Dane osobowe będą przetwarzane w celach i w zakresie niezbędnym do świadczenia usług przez Grace Pole Academy

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KART PARTNERSKICH

Regulamin Multisport Plus

 • W Grace Pole Academy honorowane są karty: Multisport Plus
 • Karty Multisport Plus honorowane są na regularne kursy Pole Dance / Pole JOGA oraz stretchingowe (nie dotyczy to warsztatów / zajęć dodatkowych), bez limitów dziennych – przed każdymi zajęciami należy przedstawić kartę w recepcji z dokumentem ze zdjęciem i wpisać się na listę uczestników
 • Korzystanie z karty wymaga wcześniejszego zapisania się na kurs i uiszczenia kaucji zwrotnej w wysokości 80zł,
 • W przypadku pełnej frekwencji po zakończeniu kursu kaucja zostaje przeniesiona na kontynuację kursu lub zwrócona uczestnikowi  w ciągu maksymalnie 7 dni roboczych od zakończenia kursu. Chęć odbioru kaucji powinna być zgłoszona mailowo przed rozpoczęciem kolejnego kursu
 • Kaucja jest równoznaczna z rezerwacją miejsca na cały kurs (czyli na 4 tygodnie) – nie ma możliwości wycofania kaucji przed zakończeniem kursu. Rezygnacja z zajęć w trakcie trwania kursu oznacza utratę kaucji.
 • W przypadku nieobecności na zajęciach:
 • Jeśli nieobecność zostanie zgłoszona na kontakt@gracepoleacademy.pl z minimum 24-godzinnym wyprzedzeniem i zajęcia zostaną odrobione w trakcie trwania kursu, kaucja pozostaje bez zmian
 • Jeśli nieobecność nie zostanie zgłoszona z wyprzedzeniem i odpracowana w trakcie kursu, potrącane jest 50% kaucji za każde opuszczone zajęcia
 • Jeżeli kaucja zostanie „wyczerpana” przed kolejnymi regularnymi zajęciami należy wpłacić ponownie 80 zł w ramach kaucji zwrotnej
 • W przypadku nieobecności na ostatnich zajęciach z kursu można je odrobić w ciągu 7 dni roboczych od zakończenia kursu. W tym wypadku kaucja zwrotna zostanie zwrócona w ciągu 7 dni roboczych od dnia odrobienia zajęć
 • Odrabianie zajęć jest możliwe w grupach, w których nie jest przekroczony limit uczestników – dlatego każdorazowo, przed odrobieniem zajęć, należy zgłosić chęć odrobienia na kontakt@gracepoleacademy.pl w celu sprawdzenia czy są dostępne wolne miejsca na wybranych zajęciach
 • W przypadku zapisu na kilka kursów każdy wymaga niezależnej kaucji w wysokości 80 zł/kurs
 • Karta Multisport nie obowiązuje na jednorazowe wejścia na zajęcia.

 

Regulamin Fitprofit / FitSport (od.12.2018)

 • W Grace Pole Academy honorowane są karty: Fitprofit i FitSport
 • Karty Fitprofit honorowane są na regularne kursy Pole Dance/ Pole JOGA oraz stretchingowe (nie dotyczy to warsztatów / zajęć dodatkowych), wyłącznie na zajęcia trwające 50 minut.
 • Możliwe jest jedno wejście dziennie na kartę Fitprofit / FitSport. Ilość wejść w miesiącu zależna jest od rodzaju karty (zgodnie z regulaminem dostawcy karty)
 • Przed każdymi zajęciami należy przedstawić kartę w recepcji z dokumentem ze zdjęciem i wpisać się na listę uczestników
 • Korzystanie z karty wymaga wcześniejszego zapisania się na kurs i uiszczenia kaucji zwrotnej w wysokości 80zł,
 • W przypadku pełnej frekwencji po zakończeniu kursu kaucja zostaje przeniesiona na kontynuację kursu lub zwrócona uczestnikowi  w ciągu maksymalnie 7 dni roboczych od zakończenia kursu. Chęć odbioru kaucji powinna być zgłoszona przed rozpoczęciem kolejnego kursu
 • Kaucja jest równoznaczna z rezerwacją miejsca na cały kurs (czyli na 4 tygodnie) – nie ma możliwości wycofania kaucji przed zakończeniem kursu. Rezygnacja z zajęć w trakcie trwania kursu oznacza utratę kaucji.
 • W przypadku nieobecności na zajęciach:
 • Jeśli nieobecność zostanie zgłoszona na kontakt@gracepoleacademy.plz minimum 24-godzinnym wyprzedzeniem i zajęcia zostaną odrobione w trakcie trwania kursu, kaucja pozostaje bez zmian
 • Jeśli nieobecność nie zostanie zgłoszona z wyprzedzeniem lub odpracowana w trakcie kursu, potrącane jest 50% kaucji za każde opuszczone zajęcia
 • Jeżeli kaucja zostanie „wyczerpana” przed kolejnymi regularnymi zajęciami należy wpłacić ponownie 80 zł w ramach kaucji zwrotnej
 • W przypadku nieobecności na ostatnich zajęciach z kursu można je odrobić w ciągu 7 dni roboczych od zakończenia kursu. W tym wypadku kaucja zwrotna zostanie zwrócona w ciągu 7 dni roboczych od dnia odrobienia zajęć
 • Odrabianie zajęć jest możliwe w grupach, w których nie jest przekroczony limit uczestników – dlatego każdorazowo, przed odrobieniem zajęć, należy zgłosić chęć odrobienia na kontakt@gracepoleacademy.plw celu sprawdzenia czy są dostępne wolne miejsca na wybranych zajęciach
 • W przypadku zapisu na kilka kursów każdy wymaga niezależnej kaucji w wysokości 80 zł/kurs
 • Karta Fitprofit i FitSport nie obowiązuje na jednorazowe wejścia na zajęcia.